Av. Öznur EMİROĞLU
1994 Kastamonu Doğumlu
2012 Fen Lisesi Mezunu
2016 Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunu
Bekar