İCRACI SANATÇILARIN MALİ HAKLARININ KORUNMASI HAZIRLAYAN: Stj. Av. Merve ŞAHBAZ

İCRACI SANATÇILARIN MALİ HAKLARININ KORUNMASI Giriş Bu tez çalışması 4 başlık altında hazırlanmıştır. Çalışma kapsamında, FSEK kapsamında korunan eser ve eser sahibi kavramları, ardından eser sahibinin haklarına komşu hak sahipleri açıklanacaktır. Akabinde komşu hak sahiplerinden biri olan icracı sanatçıların FSEK kapsamındaki durumu ve mali haklarının türleri açıklanacaktır. Son olarak icracı sanatçıların mali haklarının bireysel ya […]

6284 SAYILI KANUN KAPSAMINDA HAKİM TARAFINDAN VERİLEBİLECEK KORUYUCU TEDBİR KARARLARI Hazırlayan: Stj. Av. Merve ŞAHBAZ

6284 SAYILI KANUN KAPSAMINDA HAKİM TARAFINDAN VERİLEBİLECEK KORUYUCU TEDBİR KARARLARI Giriş Bu tez çalışması kapsamında öncelikle 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un amacı ve koruma kapsamına aldığı bireyler tanımlanacak, ardından kanunun uygulanma şartları ve usülü açıklanacaktır. Akabinde kanun kapsamında verilebilecek olan tedbir kararları ve mahiyetleri genel bir çerçeveyle çizilecek, son […]