TCK 216 KAPSAMINDA İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN SINIRLANDIRILMASI Av. Yusuf Ziya YAZICIOĞLU

TCK 216 KAPSAMINDA İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN SINIRLANDIRILMASI YUSUF ZİYA YAZICIOĞLU, Stajyer Av.  yzyazicioglu@gmail.com Danışman Avukat AV. TİLBE YAŞAR GÜLÇAN 1TCK 216 KAPSAMINDA İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN SINIRLANDIRILMASIÖzetAnayasa’nın 26. maddesine göre “Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu hürriyet resmî makamların müdahalesi olmaksızın haber veya […]