KOD 29 İLE İŞTEN ÇIKARMA VE PANDEMİ DÖNEMİNDE İŞ KANUNU 25/2’NİN KÖTÜYE KULLANILMASI / Av. Yusuf Ziya Yazıcıoğlu

KOD 29 İLE İŞTEN ÇIKARMA VE PANDEMİ DÖNEMİNDE İŞ KANUNU 25/2’NİN KÖTÜYE KULLANILMASI ÖZET: 1 Aralık 2019 tarihinde Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan COVID – 19 Pandemisi, aradan geçen süreçte yaşanan can kayıplarının yanında dünya ekonomisi için de yıkıcı sonuçlara sebep olmuştur. Ülkemizde halihazırda yaşanmakta olan ekonomik darboğazın etkilerini artıran pandemiden en çok etkilenen kesimin […]