TCK 216 KAPSAMINDA İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN SINIRLANDIRILMASI Av. Yusuf Ziya YAZICIOĞLU

TCK 216 KAPSAMINDA İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN SINIRLANDIRILMASI YUSUF ZİYA YAZICIOĞLU, Stajyer Av.  yzyazicioglu@gmail.com Danışman Avukat AV. TİLBE YAŞAR GÜLÇAN 1TCK 216 KAPSAMINDA İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN SINIRLANDIRILMASIÖzetAnayasa’nın 26. maddesine göre “Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu hürriyet resmî makamların müdahalesi olmaksızın haber veya […]

SOSYAL MEDYA ARACILIĞIYLA HAKARET SUÇU / Stj Av. Bertuğ KURT

SOSYAL MEDYA ARACILIĞIYLA HAKARET SUÇU GİRİŞ             Sosyal medya, teknoloji çağında olmamız vesilesiyle hayatımızın her alanına empoze olmuştur. İnsanların sosyal medyayı kullanım amaçları farklılık gösterse de daha çok eğlence, güncel bilgiye hızlı ve erken erişim, yeni insanları tanıma ve iletişim kurabilme, paylaşım sitelerini günlük gibi kullanma gibi amaçlara yönelik kullanılmaktadır. İnsanların sosyal medyanın denetimsiz olduğunu […]

KOD 29 İLE İŞTEN ÇIKARMA VE PANDEMİ DÖNEMİNDE İŞ KANUNU 25/2’NİN KÖTÜYE KULLANILMASI / Av. Yusuf Ziya Yazıcıoğlu

KOD 29 İLE İŞTEN ÇIKARMA VE PANDEMİ DÖNEMİNDE İŞ KANUNU 25/2’NİN KÖTÜYE KULLANILMASI ÖZET: 1 Aralık 2019 tarihinde Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan COVID – 19 Pandemisi, aradan geçen süreçte yaşanan can kayıplarının yanında dünya ekonomisi için de yıkıcı sonuçlara sebep olmuştur. Ülkemizde halihazırda yaşanmakta olan ekonomik darboğazın etkilerini artıran pandemiden en çok etkilenen kesimin […]

SPİNAL MUSKULER ATROFİ (SMA) HASTASI ÇOCUKLARIN SAĞLIK HAKLARINA ‘HAK TEMELLİ BAKIŞ AÇISIYLA’ ERİŞEBİLMELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRME / Av. Seda ÇETİN

ÖZET Türkiye’de SMA hastası çocukların aileleri gün geçtikçe artar şekilde sosyal medyayı ve ulusal haber kanallarını kullanarak yardım ve dayanışma çağrılarında bulunmakta ve bunun sonucunda kimi hasta çocuklar en temel insan hakkı olan yaşam hakkıyla bağlantılı olarak sağlık haklarına kavuşabilmenin mutluluğunu yaşayabilmektedir. Ancak bunu başaramayan aileler ise çocuklarının günden güne eriyen bedenlerini görmenin yanı sıra […]

TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİNİN SUÇ İŞLEMEYE ETKİSİ / Av. Seda ÇETİN

TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİNİN SUÇ İŞLEMEYE ETKİSİ GİRİŞ Cinsiyet terimi, kadın ya da erkek olmanın biyolojik yönünü; toplumsal cinsiyet terimi ise kadın ya da erkek olmaya toplumun yüklediği anlam ve beklentileri ifade etmekte kullanılır. Cinsiyet terimi biyolojikken; toplumsal cinsiyet terimi ise kültürel bir yapıya karşılık gelmektedir. Her toplumun kadınlardan ve erkeklerden beklediği bazı kalıp davranışlar bulunmakta […]

SÖZLEŞMELERDEKİ CEZA ŞARTI KAVRAMININ HUKUKİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

                               CEZA ŞARTI NEDİR?                 Ceza şartı, asıl borç olarak nitelendirilen bir borcun hiç ya da gereği gibi yerine getirilmemesi halinde alacaklının borçluya ifa etmekle yükümlü olduğu edim borcu olarak karşımıza çıkar.[1]                         Borcunu ifa etmeyen veya borca aykırı şekilde ifa eden borçlu alacaklının zararını tazmin etmekle yükümlüdür. Bunun için alacaklı zararını ispat zorundadır. […]

KREDİ KARTI KOPYALAMAK SURETİYLE DOLANDIRICILIK / Av. Eda BÜYÜKDEMİRCİ

KREDİ KARTI KOPYALAMAK SURETİYLE DOLANDIRICILIKSUÇU VE YAPTIRIMIHazırlayan: Stj. Av. Eda BüyükdemirciTez Danışmanı : Av. Tilbe Yaşar Gülcan KREDİ KARTI KOPYALAMAK SURETİYLE DOLANDIRICILIK SUÇU VE YAPTIRIMIKREDİ KARTI KOPYALAMA SUÇU NASIL OLUŞMAKTADIR?Ülkemizde ve dünyada Kredi kartı ve banka kartının kopyalanması sonucu dolandırılan kişilerinsayısı gün geçtikçe artmaktadır. Hem kart kullanımının yaygınlaşması, hem de kopyala yoluyladolandırıcılığın anlaşılması en zor […]

SAHTE PROFİL VEYA E-POSTA OLUŞTURMAK SURETİYLE DOLANDIRICILIK SUÇU / Av. Zeynep Aybike YAZAN

SAHTE PROFİL VEYA E-POSTA OLUŞTURMAK SURETİYLE DOLANDIRICILIK SUÇU Stj. Av. Zeynep Aybike YAZAN TEZ DANIŞMANI: Av. Tilbe YAŞAR GÜLÇAN Teslim Tarihi: 08/2020 GİRİŞ Sahte profil veya E-posta oluşturmak eylemi özel bir suç kapsamında Türk Ceza Kanununda tanımlanmamıştır. Yani sahte bir profil veya e-posta hesabı oluşturmanın kendi başına cezai bir yaptırımı yoktur. Fakat bu eylem, ortaya […]

CEZA HUKUKUNDA SERİ MUHAKEME USULÜ İŞLEYİŞ / Av. Bertuğ KURT

CEZA HUKUKUNDA SERİ MUHAKEME USULÜ İŞLEYİŞ İZLENCE KILAVUZU GİRİŞ Seri muhakeme usulü hukukumuzda, mahkemelerin iş yükünü azaltmak, muhtemel yargılama süresinin uzamadan, daha kısa sürede bitmesi hedeflenerek kanunumuzda yer edinmiş muhakeme ve yargılama usulüdür. Bu aşamada seri muhakeme usülü hakkında kısa bilgiler verilecek olup, kılavuzun ileri aşamalarında herkesin karşı karşıya kalabileceği durumlar sürecin başlangıcından bitişine kadar […]

BASİT YARGILAMA USULÜ / Av. Bertuğ KURT

CEZA HUKUKUNDA BASİT YARGILAMA USULÜ İŞLEYİŞ İZLENCE KILAVUZU GİRİŞ Basit yargılama usulü hukukumuzda, mahkemelerin iş yükünü azaltmak, muhtemel yargılama süresinin uzamadan, daha kısa sürede bitmesi hedeflenerek kanunumuzda yer edinmiş muhakeme ve yargılama usulüdür. Bu aşamada basit yargılama usulü hakkında kısa bilgiler verilecek olup, kılavuzun ileri aşamalarında herkesin karşı karşıya kalabileceği durumlar sürecin başlangıcından bitişine kadar […]